ARACILIK VE YATIRIM HİZMETLERİ

Yatırım Uzmanlarımız

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Denizli’deki Yatırım Uzmanları'mız sermaye piyasalarında hisse ve vadeli piyasalarda eğitim ve tecrübe sahibi olup, Türkiye’nin bu alanda önde gelen finans kuruluşlarında çalışmışlardır. Kendilerinin kısa özgeçmişlerine aşağıda ulaşabilirsiniz.
 
x

Sitare İnce (Ofis Direktörü)

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde Yüksek Lisans yapmıştır. Pamukbank Menkul Değerler, Bank Ekspres, İMKB ve Gedik Yatırım’da çeşitli görevler almasının ardından Deniz Yatırım ve Sanko Menkul Değerler’de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Aralık 2013’ten bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’de İstanbul ofisinin direktörlüğünü yapmaktadır. Sahip olduğu lisanslar: Türev Araçlar, SPL3
x

Metin Güleç (Yatırım Uzmanı)

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü mezunudur. Öncü Menkul Değerler’de sırasıyla Uzman, Yönetmen ve Müdür olarak görev almış, Finans Yatırım’da Müdür yardımcılığı yapmıştır. Sahip olduğu lisanslar: Türev Araçlar, SPL3
x

Uğur Yılmaz (Yatırım Uzmanı)

Marmara Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Deha Menkul Kıymetlerde Şef Broker, Gedik Menkul Değerler’de Portföy Yöneticisi ve Genel Müdür Yardımcısı, Çağrı Menkul Değerler’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Gedik Yatırım Ortaklığı’nda Genel Müdür, Başkent Menkul Değerler’de Genel Müdür Yardımcısı, Tacirler Menkul Değerler’de Stratejist olarak çalışmış ve Gedik Yatırım’da Portföy Yönetimi’nde görev almıştır. Kasım 2013’ten bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’de çalışmaktadır. Sahip olduğu lisanslar: Türev Araçlar, SPL3
x

Serdar Akıner (Ofis Direktörü, Türev Yatırım Uzmanı)

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi mezunu olup Çankaya Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yapmıştır. Finans sektöründeki çalışma hayatına Global Menkul Değerler’de yatırım uzmanı olarak başlamış, 2002-2011 yılları arasında Garanti Bankası’nda çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. Haziran 2011’den bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’de Ankara ofisinin direktörlüğünü yapmaktadır. Sahip olduğu lisanslar: Türev Araçlar, SPL3
x

Adnan Kurnaz (Yatırım Uzmanı)

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. İş hayatına 1996 yılında; T.C Ziraat Bankası Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’nda başlamıştır. 2008 yılına kadar aynı bankada; Hazine - Hazine Pazarlama ve Kaynak Yönetimi Başkanlıklarında dealer, yetkili ve yönetmen olarak çalışmıştır. 2008 yılından 2011 yılına kadar Akbank Özel Bankacılık Ankara Şubesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Ankara’da çalışmaktadır. Sahip olduğu lisanslar: Türev Araçlar, SPL3
x

Cem Kalın (Varlık Yöneticisi)

2003 yılında Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Merkez Menkul Değerler Ankara'da Yatırım Uzmanı, 2005-2008 yılları arasında Ak Yatırım Menkul Değerler Ankara şubesinde Yönetici, 2008 yılından 2015'e kadar olan süreçte ise Akbank Özel Bankacılık Ankara şubesinde Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Ağustos ayından bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Ankara şubesinde Yatırım Uzmanı olarak çalışmaktadır. Sahip olduğu lisanslar: Türev Araçlar, SPL3
x

Nurşen Kösem

Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1995 yılında Ekinciler Menkul Değerler’de Dealer olarak çalışma hayatına başlamış ve 1997-2006 yılları arasında Demir Yatırım’da Yatırım Uzmanı olarak çalışmıştır. 2006-2015 yılları arasında Garanti Yatırım’da Kıdemli Yatırım Ürünler Yönetmeni olarak, 2015-2016 yılları arasında da Anadolu Yatırım’da Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 03.10.2016 tarihi itibariyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yatırım Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
x

Aygen Sulayıcı (Direktör Hisse)

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. 1998-2014 yılları arasında Müfettiş olarak göreve başladığı Garanti Bankasın’da; İç Kontrol Yönetmeni, Bölge Satış Yönetmeni, Yatırım Ürünleri Yönetmeni ve Yatırım Merkezi Müdürü olarak da görev almıştır. 2014-2016 yılları arasında Garanti Menkul Kıymetler’de Yatırım Merkezi Müdürü olarak çalışmış ve 21.11.2016 tarihi itibariyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Hisse Direktör olarak göreve başlamıştır. Sahip Olduğu Lisanslar : Düzey 3 & Türev Araçları
x

Didem Tütüncü(Yatırım Uzmanı)

Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunudur. 2001-2003 yılları arasında Yapı Kredi Yatırım’da çalışma hayatına başlamış, 2003-2006 yılları arasında Garanti Bankasın’da Şube Müdür Yardımcısı olarak görev almış, 2006-2008 yılları arasında da Oyak Yatırım’da Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 2008 yılından bu yana freelance danışmanlık hizmeti veriyorken, 03.03.2017 tarihi itibariyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yatırım Uzmanı olarak göreve başlamıştır. Sahip Olduğu Lisanslar : Türev Araçları & Düzey 2
x

Osman Utku Bozdoğan (Ofis Direktörü-Türev Yatırım Uzmanı)

Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde, yüksek lisansını Pamukkale Üniversitesi Maliye bölümünde tamamlamıştır. İş yaşamına 1996–1997 yılları arasında Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş’de Yatırım Uzmanlığı Stajıyla başlamış olup, 1997-1998 yılları arasında Ata Yatırım Menkul Kıymetler’de Fon Yönetimi Uzman Yardımcısı, 1998 -2012 yılları arasında Ata Yatırım A.Ş’de Denizli Şube Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Mart 2012’den bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’de Denizli ofis direktörlüğü yapmaktadır. Sahip olduğu lisanslar: Türev Araçlar, SPL3
x

Asuman Toktaş (Yatırım Uzmanı)

Pamukkale Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunudur. İş yaşamına Ata Menkul Değerler A.Ş. ‘de stajyer olarak başlayıp, 1998 yılından itibaren Ata Yatırım’da Sermaye Piyasası Uzmanı, Aviva Hayat ve Emeklilik’te Finansal Danışman, Tacirler Menkul Değerler’de Müşteri Temsilcisi, Global Menkul Değerler’de Yatırım Uzmanı ve Ata Yatırım Denizli şubesinde Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Sahip olduğu lisanslar: Türev Araçlar, SPL2
x

Mehmet Kavas (Ofis Direktörü, Türev Yatırım Uzmanı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Gedik Menkul Değerler’de Uzman ve Teknik Analist görevlerinde 4 yıl çalıştıktan sonra Finansinvest’te sırasıyla Müdür Yardımcılığı, Müdür ve Finansinvest Ege Bölge Direktörü olarak toplam 11 yıl görev yapmıştır. Şubat 2013'ten bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’de İzmir ofisinin direktörlüğünü yapmaktadır. Sahip olduğu lisanslar: Türev Araçlar, SPL3
x

Halil Emre Erdinç (Türev Yatırım Uzmanı)

Celal Bayar Üniversitesi Fizik bölümü mezunudur. Finans Yatırım Menkul Değerler’de ve Ak Yatırım Menkul Değerler’de Yatırım Uzmanı ve Garanti Bankası’nda Kıdemli Yatırım Ürünleri Yönetmeni olarak çalışmıştır. Ocak 2015’den bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’de çalışmaktadır. Sahip olduğu lisanslar: Düzey 3 & Türev Araçları.
x

Gökhan Aldanmaz (Yatırım Uzmanı )

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 1996-1997 yılları arasında Global menkul Değerler Adana A.Ş.’de Yatırım Uzmanı ve İrtibat Bürosu Sorumlusu olarak görev aldı. Garanti Yatırım Adana Şubesi’nde Yönetmen daha sonra Şube Müdürü olarak çalıştı. Eczacıbaşı Menkul Değerler, Burgan Yatırım Menkul Değerler’de de Şube Müdürlüğü yapmıştır. 06.06.2016 tarihi itibariyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler'de göreve başlamıştır. Sahip olduğu lisanslar: Düzey 3 & Türev Araçları.
x

Nazlı Çelenligil (Yatırım Uzmanı)

Uludağ Üniversitesi Ekonometri mezunudur. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş, İnter Yatırım A.Ş, Demirbank / HSBC yatırım Menkul Değerler A.Ş, Anadolu Yatırım ve Ziraat Yatırım kurumlarında Yatırım Uzmanı ve Acenta Yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuştur. 16.05.2016 tarihi itibariyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler'de göreve başlamıştır. Sahip olduğu lisanslar: Düzey 2 & Türev Araçları.
x

Derya Kısacık (Direktör Hisse)

Cumhuriyet Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunudur. 2006-2008 yılları arasında Ekinciler ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler’de Yatırım Uzman Yardımcısı olarak çalışmış ve 2008-2015 yılları arasında Eczacıbaşı Yatırım, Yatırım Finansman, Burgan Yatırım Menkul Değerler’de Yatırım Uzmanı olarak görev almıştır. 2015-2017 yılları arasında Finans Yatırım Menkul Değerler’de Broker olarak çalışmış ve 09.03.2017 tarihi itibariyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Direktör Hisse olarak göreve başlamıştır. Sahip Olduğu Lisanslar : Türev Araçları & Düzey 3
x

İrem Diler

Niğde Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 2010 yılında Intertrust Corporation’da Trader olarak çalışma hayatına başlamış, 2012 Yılında Global Menkul Değerler’de Yurtiçi Satış Temsilcisi olarak çalışmıştır. 2013-2015 yılları arasında Atlas Portföy’de Fon Satış Pazarlama Temsilcisi olarak görev almış, Ziraat Yatırım ve Anadolu Yatırım Menkul Değerler’de Uzman olarak çalışmıştır. 27.03.2017 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş’de Yatırım Uzmanı olarak göreve başlamıştır. Sahip Olduğu Lisanslar : Türev Araçları & Düzey 3
x

Erkan Yaş (Direktör Hisse)

Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümün’de tamamlayan Erkan Yaş, iş hayatına 1996 yılında K-Yatırım’da Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1998-2002 yılları arasında Acar ve Datek Menkul Değerler’de Yatırım Uzmanı olarak çalışmıştır. 2006-2011 yılları arasında Egemen Menkul Değerler’de Yatırım Ürünleri Yöneticisi olarak görev aldıktan sonra 2016 yılına dek Garanti Yatırım’da Bölge Yönetmeni olarak çalışmıştır. 04.10.2017 tarihi itibariyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Varlık Yöneticisi olarak göreve başladı. Sahip Olduğu Lisanslar : Türev Araçları & Düzey 3

İSTANBUL

ANKARA

BURSA

DENİZLİ

İZMİR

ADANA