HAKKIMIZDA

Yatırımcı İlişkileri

 
ORTAKLIK YAPISI
    30 Eylül 2016 31 Aralık 2015
    Ortaklık Ortaklık
  Grup Tutarı Oranı Tutarı Oranı
Ömer Zühtü Topbaş A 45.000 0,23% 45.000 0,23%
Ömer Zühtü Topbaş B 12.059.858 61,22% 11.492.058 58,34%
Georgerobert Wiederkehr B 1.943.226 9,86% 1.943.226 9,86%
Ali Fuat Kutlucan(*) B 1.128.002 5,73% -- --
Eskander Maleki(**) B 609.684 3,09% 1.709.684 8,68%
Mehmet Taylan Tatlısu B 1.012.784 5,14% 1.002.784 5,09%
Diğer B 3.511.130 17,82% 3.507.248 17,80%
Toplam   19.700.000 100% 19.700.000 100%
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI ÜNVANI
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
PINAR ÇAKILKAYA Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
SERDAR AKINER Yönetim Kurulu Üyesi

Ticaret Sicil Bilgileri

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TİCARET SİCİL BİLGİLERİ
Ticaret Ünvanı : OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi Nurol Plaza Numara :257 B Blok Kat. 8 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul
Tescil Tarihi : 19.12.1996
Sicil Numarası : 358869
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicili

İmtiyazlı Paylar

Faaliyet Raporları

Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar, Bağımsız Denetim Raporları

İzahnameler

Genel Kurula Katılanlar Cetveli , Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetveli

Genel Kurula Çağrı

Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerileri

Piyasa Danışmanı Raporu

İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Sermaye Artırımı