RESMİ DUYURULAR

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. – SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname 18.05.2022

Sümer Faktoring İhraç Belgesi - 13 Mayıs 2022

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Ulusal Faktoring A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu

Eko Faktoring İhraç Belgesi - 28 Nisan 2022

Tam Finans Faktoring İhraç Belgesi - 14 Nisan 2022

CASA Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - SPK Onayına sunulan Taslak İzahname

Creditwest Faktoring İhraç Belgesi - 24.02.2022

Emir Gerçekleştirme Politikası – 24.01.2022

BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Çıkar Çatışması Politikası Prosedürü YKK

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNE (DİBS) İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK 1A KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EUROBONDLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİNE (ÖST) İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

PARA PİYASASI ÜRÜNLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

PAY SENETLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

SERMAYE PİYASASI ÇALIŞANLARI ETİK İLKELERİ VE DAVRANIŞ KURALLARI

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

Türev Araçlar Risk Bildirim Formu

VARANT VEVEYA VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI İŞLEMLERLE VEYA YURTDIŞI PAZARLARLA İLGİLİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Destek Finans Faktoring İhraç Belgesi - 16.12.2021

Emir Varlık İhraç Belgesi - 25.11.2021

Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi

Yetkili Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerine İlişkin Tablo

Tahvil Finansman Bonosu İhraç Belgesi – 22.11.2021

Finansman Bonosu İhraç Belgesi – 22.11.2021

Ulusal Faktoring A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar – Özel Durum Açıklaması – 09.11.2021

Tam Finans Faktoring İhraç Belgesi 4 Kasım 2021

Ulusal Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporu-Revize

Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri EK9

Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri EK8

Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri EK7

Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri EK3, EK4, EK5, EK6

Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri EK2 Şirket YK İç Yönergesi

Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri EK1 Şirket Esas Sözleşmesi

Ulusal Faktoring A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname 6. Bölüm

Ulusal Faktoring A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname 5. Bölüm

Ulusal Faktoring A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname 4. Bölüm

Ulusal Faktoring A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname 3. Bölüm

Ulusal Faktoring A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname 2. Bölüm

Ulusal Faktoring A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname 1. Bölüm

Ulusal Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporu

Ulusal Faktoring A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. İhraç Belgesi – 30.09.2021

Eko Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi - 16.09.2021

Lider Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi – 16.09.2021

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Esas Sözleşme 13/09/2021

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şube Adres Değişikliği

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara Şube Adres Değişikliği

Ulusal Faktoring Halka Arz Başvurusu Taslak İzahname – 30.06.2021

Çağdaş Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi – 14.06.2021

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş (BOBET) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu - 25.05.2021

Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Onaylı İhraç Belgesi KAP Bildirimi

Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Onaylı İhraç Belgesi

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu - 24.03.2021

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim 10/03/2021

Tam Finans Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi

İstanbul Anadolu Şube Açılışı Tescil Duyurusu

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim – 02.03.2021

Esas Sözleşme Tadili Yönetim Kurulu Kararı

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ('TRILC') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu - 24.02.2021

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. İzahname Onayı ve Yeni Pay Alma Haklarının Bildirimi

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. İzahname Duyurusu 3. Kısım

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. İzahname Duyurusu 2. Kısım

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. İzahname Duyurusu 1. Kısım

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş YBA İhraç Belgesi

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş Tahvil İhraç Belgesi

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. SPK Onaylı İzahname Belgesi – 12.02.2021

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. İzahname Duyurusu 12/02/2021

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. İzahname Duyurusu

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. İzahname Duyurusu

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Tam Faktoring A.Ş. Tahvil İhraç Belgesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Basın Açıklaması – 08.07.2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Basın Açıklaması – 04.06.2020

Borsa İstanbul Duyurusu | 13.03.2020

Destek Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi

Hayat Varlık Tahvil İhraç Belgesi 19/12/2019

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş YBA İhraç Belgesi

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş Tahvil İhraç Belgesi

Destek Faktoring Tahvil İhraç Belgesi

Tam Faktoring A.Ş. Tahvil İhraç Belgesi

Hayat Varlık Tahvil İhraç Belgesi

Milpa İzahname Onayı ve Yeni Pay Alma Haklarının Bildirimi'ne İlişkin Duyuru

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Özderici GYO Tahvil İhraç Belgesi

Özderici GYO Tahvil İhraç Belgesi Eki

16.10.2015 Emir Gerçekleştirme Politikası

31.05.2016 Tarihli Genel Kurul Çağrısı

Kamuya Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru

SPK Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi

Vera Varlık Yönetimi A.Ş. Tahvil İhraç Belgesi

e- CAS Uygulaması Hakkında Duyuru

Acil Durum ve İş Sürekliliği Planı - Müşteri Bilgilendirme Notu

Yatırımcı Bazında Tedbir Düzenlemesi

Kayseri İrtibat Bürosunun Kapanması ile ilgili Hesap Sahiplerine Duyuru

SPK Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’na İlişkin Basın duyurusu

Osmanlı Yatırım Bot Disclaimer

Güvenlik