Komisyonlarımız

Yatırımcılarımıza uygulanan skalalı komisyon oranlarımız hisse (pay) senedi için maksiumum 3,75; vadeli sözleşmeleri için maksimum onbinde 2,00’tir.

İşlem hacminize göre üst skalaya geçmeniz durumunda aradaki fark bir sonraki ayın ilk iş günü iade edilir.

*Temsilcilerimizden alınan hizmete göre komisyon oranı değişiklik gösterebilir.

Opsiyon işlemlerinde komisyon oranımız binde 1,5; Varantlar için komisyon oranımız binde 1,5; Hisse (Pay) ve Vadelide Algoritmik İşlemlerde komisyon oranımız onbinde 1 olarak uygulanmaktadır.

Hisse (Pay) Senedi Hacim ve Komisyon Skalası
Alt limit TL Üst limit TL Onbinde
0 10.000.000 3,75
10.000.001 30.000.000 2,75
30.000.001 50.000.000 1,75
50.000.001 Üstü 1,00
 
Belirtilen komisyon oranları 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

 

Vadeli Hacim ve Komisyon Skalası

Alt limit TL Üst limit TL Onbinde
0 20.000.000 2,00
20.000.001 40.000.000 1,50
40.000.001 60.000.000 1,25
60.000.001 Üstü 1,00

*Vadeli işlem komisyonları cari hesaptan kesilir.
Belirtilen komisyon oranları 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

Borsa ve Takas Payı

Borsa payı
Hisse Pay Senedi yüzbinde 3 
Pay endekslerine dayalı vadeli işlemler yüzbinde 5
Pay endeksleri hariç vadeli yüzbinde 4,2

*%5 BMV oranı hariçtir.

Hesap İşletim, Menkul Kıymet Ücretleri ve Faiz Oranı
Menkul Kıymet Masraf Açıklama
Hesap İşletim Ücreti 105 TL 250.000 TL portföy büyüklüğü altında kalan hesaplardan aylık alınmaktadır. BMV dahildir.
Açığa Satış 250 TL İşlem başına tahsil edilir. BMV dahildir.
Kredi Faiz Oranı BIST O/N Repo ortalaması + %34 BMV dahildir.
Temerrüt Faiz Oranı %95 BMV dahildir.
Menkul Kıymet Serbest Virman Ücreti 5,25 TL Değişken olup işlem bazında belirlenecektir. BMV dahildir.
Menkul Kıymet Şartlı Virman Ücreti 5,25 TL Değişken olup işlem bazında belirlenecektir. BMV dahildir.
Eurobond Transferi 13,65 EUR İşlem başına tahsil edilir. BMV dahildir.
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm / Dolaşıma açma (Kurum İçi) 250 TL / onbinde 6,5 BMV dahildir.
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm / Dolaşıma Açma (Kurum Dışı) 500 TL / onbinde 6,5 BMV dahildir.
ALTINS1 Fiziki Dönüşümü Maksimum limit dahilinde 1.500 TL masraf alınacaktır. BMV dahildir.
Emir İptali ve Emir Kötüleştirme İptal edilen veya kötüleştirilen emrin TL büyüklüğü üzerinden hesaplanarak , BİST tarafından ücret alınmaktadır.Tıklayınız.
EFT Ücretleri
Dijital Kanallar
Tutar ve Para Birimi Masraf Açıklama
0 TL - 10.000 TL 15 TL BMV dahildir.
10.001 TL  - 50.000 TL 20 TL BMV dahildir.
50.001 TL - 100.000 TL 30 TL BMV dahildir.
100.001 TL ve üzeri 40 TL BMV dahildir.
Yabancı Para Onbinde 2,4 10-60 USD/EURO BMV dahildir.
Kredi Kartı 0 TL

Temsilci ve Şube Kanalı
Tutar ve Para Birimi Masraf Açıklama
0 TL - 10.000 TL 45 TL BMV dahildir.
10.001 TL - 50.000 TL 60 TL BMV dahildir.
50.001 TL - 100.000 TL 90 TL BMV dahildir.
100.001 TL ve üzeri 120 TL BMV dahildir.
Yabancı Para Onbinde 4,8 20-120 USD/EURO BMV dahildir.
Kredi Kartı 0 TL
Saklama Ücretleri
Saklama Ücretleri Masraf Açıklama
Saklama Ücreti (pay senedi) Onbinde 1,092 Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV dahildir
Saklama Ücreti (byf, varant, öst, yatırm fonları) Onbinde 1,092 Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV dahildir
Saklama Ücreti (borçlanma araçları) Onbinde 0,887 Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV dahildir
Temettü Ödemesi Onbinde 3,41  Ödenen tutar BMV dahildir.
Bedelli/bedelsiz sermaye artırım Onbinde 3,41 Artırılan sermaye tutarı BMV dahildir.
SGMK kupon ödemesi/itfa  Onbinde 2,10 Ödenen tutar BMV dahildir.
Diğer Ücret ve Komisyonlar
Diğer Ücret ve Komisyonlar Masraf Açıklama
444 1 730’ dan İletilen Emirler 5 TL / Binde 1,5 5.000 TL ve altı emirler için sabit 5 TL daha yüksek emirler için binde 1,5 komisyon uygulanır.
SGMK alım satım işlemleri Onbinde 2,5 Borsa’dan gerçekleştirilen SGMK işlemlerinde TL tutar üzerinden alınır, BMV dahildir
Fatura Ödeme 1,00 TL - 6,00 TL Hizmet veren kuruma göre değişmektedir. BMV dahildir.
Ekstre Masrafı 100 TL Posta ile yollanan ekstreler için tahsil edilir. KDV dahildir.
Ekran tanımlamaları 250.000 TL portföy büyüklüğü altında kalan hesaplarda data formunda belirtildiği gibi ücretlendirilecek. KDV dahildir.
SMS ücreti 0,12 TL KDV dahildir.
Dipnotlar
  • BMV oranı %5 olarak hesaplanmaktadır.
  • BIST Gecelik Oranı =TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı olup; Borsa İstanbul web sitesinden öğrenebilirsiniz.
  • MKK ücret tarifesini linkten ulaşabilirsiniz. 
  • Hesap işletim ücreti azami 200 TL olarak uygulanabilir.
  • Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup; değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde, e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmektedir.
Görüntülü Hesap Aç
Hesap Aç
Bülten Talep
Eğitimler
BES Formu