Osmanlı Yatırım’da Yatırım Fonları Hizmet Modeli:

 • Uzmanlık alanı yatırım fonları ile sabit getirili ürünler olan deneyimli finansal planlama uzmanları ile çalışma imkanı. Finansal planlama hizmetimiz ile ilgili detayları öğrenmek için finansal planlama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • Uygulamalarımız ve web sitelerimiz üzerinde sunulan bilgi ve analizler aracılığı ile kendi yatırım fonu seçimizi yapabilirsiniz. YatırımDirekt web sitemiz, e-şube ve Osmanlı Mobil uygulamamız ile; TEFAS sistemi içerisindeki tüm yatırım fonları ve serbest fonları getiri, tür, yönetici ve birçok farklı detay açısından kolayca inceleme imkanı bulabilirsiniz.
 • Risk profilinizi uygulamalarımız aracılığı ile öğrendikten sonra fon sepeti, fon py, bes py gibi size özel fonlardan oluşan paketlerimizi portföyünüze ekleyebilirsiniz.
 • Yatırım büyüklüğünüze göre birebir finansal planlama danışmanlarımız ile detaylı yatırım fonu öneri ve portföy analiz hizmeti alabilirsiniz.

  Yatırım fonu portföy ve işlem menüleri

E-şubeve Osmanlı Mobil uygulamalarımızdaki yatırım fonu menüleri ile;

 • Fon portföyünüzü detaylı takip ederek, fon yatırımlarınızı varlık sınıfı ve tür bazında inceleme,
 • Fon filtreleme fonksiyonu ile tür, yönetici, büyüklük verilerine göre fonları filtreleme, getirilerini karşılaştırma ve buna göre işlem kararı,
 • Hızlı fon bul fonksiyonu ile kod ya da portföy yöneticisine göre aradığınız fona tek tıkla ulaşım,
 • Alım Satım işlemlerinizde ihtiyacınız olacak tüm bilgilere aynı ekranda erişim,
 • Gerçekleşen işlemlerinizi ve verdiğiniz fon emirlerinizi detaylıca takip edebileceğiniz emir takip ve ekstre fonksiyonu,
 • Tüm fonların fon bültenlerine ulaşım imkanı ile temel bilgilerin yanı sıra varlık dağılımı, mevduat, kıstas ya da endeks ile karşılaştırmalı getirisi, son 6 aylık ve son 1 yıllık getiri ve fiyat grafiğine erişim,
 • Yatırım profilinize uygun olarak Osmanlı Yatırım’ın önerdiği fon sepetlerine istediğiniz tutarda akıllı dağılım ya da yapacağınız revizelerle kendi dağılımınızı oluşturma olanağı,

Yatırımdirekt Web Sitesi ve Mobil Uygulamamızla,

 • Yatırım fonları, Emeklilik fonları, Serbest fonlar ve OKS fonlarının performanslarını, en çok kazandıranlarını ve detaylarını günlük takip edin.
 • Tefas‘da işlem gören tüm yatırım fonlarının filtreleme ve sıralamasını sağlayabilir, detaylı bültenlerine ulaşarak fonun performansını, varlık dağılımını ve fona ilişkin bilgileri inceleyebilirsiniz.
 • Fon karşılaştırma menüsüyle seçili iki fonun aynı dönemde getirileri ile gösterdikleri performansı grafik ile görüntüleyebilirsiniz.
 • Fon hesap makinesi aracıyla istenilen dönemde yatırım tutarının getirisini hesaplayabilir, çeşitli göstergelerle kıyaslayabilirsiniz. 
 • Fon anketini cevaplandırarak yatırımcı profilinizi yalnızca 5 soru ile belirleyebilir ve profilinize uygun fon önerilerimizi görüntüleyebilirsiniz.
 • Tüm fonlar arasından seçtiğimiz yıldızlı fonların bültenlerini takip edebilirsiniz.
 • YouTube kanalımızda yatırım fonları ile en güncel bilgileri ve uygulamalarımız hakkında bilgilendirici videoları düzenli takip edebilirsiniz.

 Osmanlı Yatırım'da fon işlemi yapmanın avantajları nelerdir?
 • Uzmanından, risk profilinize göre yatırım fonu tavsiyesi almak,
 • Gelişmiş işlem menüleriyle, tüm TEFAS fonlarında hem mobil hem de web den kolay alım-satım,
 • Hem fon hem de tüm portföyünüzün gelişimini mobil ve web den günlük olarak takip edebilme,
 • Aldığınız çok çeşitli fonlar ile oluşan portföyünüzün varlık sınıfı bazında dağılımını görebilme,
 • Yatırım fonlarına ilişkin tüm bilgilere ve geçmiş performanslara erişim ve fonları birbirleriyle kolaylıkla karşılaştırabilme,
 • Gelişmiş fon işlem ekstresiyle geçmiş detaylara kolay erişim.
Yatırım fonlarının avantajları nelerdir?
 • Tasarruf sahibinin yatırımı, yatırım fonları vasıtasıyla profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir.
 • Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından, yatırımcılar vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden kurtulur.
 • Yatırımcılar, yatırım fonları sayesinde küçük miktarda birikime sahip olsalar bile profesyonel olarak yönetilen ve çeşitlendirilmiş portföylere yatırım yapabilmektedirler.
 • Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle, yatırımcılar fona yaptıkları yatırımlarını işlemiş geliriyle birlikte ihtiyaçları kadar veya tamamını istedikleri anda paraya çevirebilirler.
SPK düzenlemeleri çerçevesinde yatırım fonlarının yatırım yapabileceği araçlar hangileridir?
 • Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları
 • 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları
 • Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları
 • Fon katılma payları
 • Repo ve ters repo işlemleri
 • Kira sertifikaları
 • Gayrimenkul sertifikaları
 • Varantlar ve sertifikalar
 • Takasbank para piyasası işlemleri
 • Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri
 • Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri
 • Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları
Fon türleri nelerdir?

Şemsiye fon, katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur. Şemsiye Fonun türü portföyün ağırlıklı olarak hangi varlıklardan oluştuğunu göstermektedir. Şemsiye Fonlar aşağıda belirtilen türlerde kurulabilir.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak:

 • Yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu",
 • Yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU",
 • Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU",
 • Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar "FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU",

Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları kapsayan şemsiye fonlar "PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU",

Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar "KATILIM ŞEMSİYE FONU",

Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonları kapsayan şemsiye fonlar "DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON",

Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlar "SERBEST ŞEMSİYE FON",

Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin bilgilendirme dokümanlarında belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesi;

 • Uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edilen fonları kapsayan şemsiye fonlar "GARANTİLİ ŞEMSİYE FON",
 • Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fonlar "KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON"

olarak adlandırılır ve bu şemsiye fonlara bağlı fonlar ihraç edilebilir.

Yukarıdaki sayılanlar dışında da izahnamelerinde belirtilmek suretiyle, oluşturulacak portföy yönetim stratejilerine uygun fon türleri, kurulca uygun görülmesi koşuluyla belirlenebilir.

Fonlar kim tarafından kurulur, fon portföyünün yöneticisi kimdir?

Ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan portföy yönetim şirketleri fon kurabilirler. Kurucu, fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından sorumludur.

Fon kurucu tarafından veya kurucunun belirleyeceği başka bir portföy yönetim şirketi (SPK'dan portföy yöneticiliği yetki belgesi alan portföy yönetim şirketleri yönetici olabilir) ile yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetici tarafından yönetilir. Fon portföyünün yönetilmesi amacıyla portföy yönetim hizmeti ücreti alınır.

Fonlarda getiri nasıl oluşmaktadır?

Üç yoldan fon yatırımından para kazanılabilir:

 • İlk olarak fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kâr payı ve/veya faiz geliri elde eder. Fon elde ettiği bütün gelirini fon portföy değerine yansıtır.
 • Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir. Eğer fon fiyatı yükselen bu menkul kıymeti satarsa sermaye kazancı elde eder. Fon elde ettiği bu sermaye kazancını veya zararını fon portföy değerine yansıtır.
 • Eğer yatırım fonu fiyatı yükselen menkul kıymeti satmıyor elinde tutuyorsa katılma paylarının fiyatı artar. Yüksek fon toplam değeri yatırımın yüksek değerli olduğunu gösterir.

Böylece yatırımcılar katılma paylarını sattıklarında, yatırım fonlarının portföyünde o ana kadar gerçekleşen değer artışlarından/azalışlarından paylarını alırlar.

 

Yatırım fonuna ilişkin bilgilere nereden ulaşılabilir?
Yatırım fonları sürekli bilgilendirme formlarıyla bilgilerini yatırımcılarıyla paylaşmaktalar. Kurucuların web adreslerinde fonlara ait içtüzük, izahname, fon mali tabloları ve aylık raporları bulabilirsiniz. Fonların getiri performanslarını, fona ait bilgileri www.yatirimdirekt.com adresimizde kolay ve güncel şekilde bulabilirsiniz. Bunun dışında fon alımına aracılık yapan aracı kurumlardan, Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinden ya da Takasbank’ın TEFAS fon bilgilendirme platformundan da gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.
Fon portföyüne nasıl ortak olunur?
Hisse senedinde nasıl şirkete ortak olunuyorsa yatırım fonunda da katılma belgesi ile fon portföyüne ortak olunur. Katılma payı, yatırımcının fon portföyüne kaç adet payla ortak olduğunu gösterir. Yatırımcı, bir yatırım fonuna yatırım yaptığında yatırım fonuna yeni pay eklenmiş olur, böylece yatırım fonunun büyüklüğü ve pay sayısı artar. Yeni yatırımcının parası diğer yatırımcıların paralarıyla birleştirilir. Portföy yöneticileri yeni payların tutarı kadar çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapar.
Yatırım fonları nasıl alınır?
Yatırım fonlarına tüm banka ve aracı kurumlardan ulaşabilirsiniz. 2015 yılı başında Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nun (TEFAS) faaliyete başlamasıyla tüm portföy yöneticilerinin yatırım fonlarına (emeklilik fonları, serbest fonlar hariç olmak üzere), tüm banka ve aracı kurumlardan erişim sağlanabiliyor.
Hesap Aç
Bülten Talep
Eğitimler
BES Formu