Oluşan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda açılan yeni kadroların veya boşalan yöneticilik pozisyonlarının Osmanlı Yatırım içinde yetişen çalışanlar tarafından doldurulmasını destekleriz.

Tüm Osmanlı Yatırımlılar için başarılı bir performans sergiledikleri ve kendilerini geliştirdikleri sürece kariyer yolları, süreden ve yaştan bağımsız olarak açıktır.

Kariyerin için en doğru yatırımı yap!

Osmanlı Yatırım’da yükselme başarı ve performansla doğru orantılıdır. Bir üst göreve geçebilmek için, o görevin tanımının gerektirdiği bilgi deneyim ve yetkinliklere sahip olmak yeterlidir.


Görüntülü Hesap Aç
Hesap Aç
Bülten Talep
Eğitimler
BES Formu