Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
i. Paylar izni var izni var
ii. Diğer menkul kıymetler izni var izni var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri izni var -
iv. Paya dayalı türev araçlar izni var izni var
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar izni var izni var
vi. Diğer türev araçlar izni var izni var
III. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
i. Paylar izni var
ii. Diğer menkul kıymetler izni var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri izni var
iv. Paya dayalı türev araçlar izni var
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar izni var
vi. Diğer türev araçlar izni var
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti izni var
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti izni var
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti izni var
6.1 Aracılık yüklenimi Yeni izin
6.2 En iyi gayret aracılığı izni var
VII Saklama Hizmeti izni var
7.1 Sınırlı Saklama Hizmeti izni var
7.2 Genel Saklama Hizmeti -
Görüntülü Hesap Aç
Hesap Aç
Bülten Talep
Eğitimler
BES Formu