1.Kurumsal Yönetim Komitesi
  • Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Ethem Kutucular- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
  • Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Erdoğan Yılmaz- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

2. Denetimden Sorumlu Komite
  • Denetimden Sorumlu Komite Başkanı – Ethem Kutucular - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
  • Denetimden Sorumlu Komite Üyesi – Erdoğan Yılmaz - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi
  • Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - Erdoğan Yılmaz – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
  • Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Ethem Kutucular – Bağımsız yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

4. Bilgi Teknolojileri Komitesi
Bilgi Teknolojileri Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Görüntülü Hesap Aç
Hesap Aç
Bülten Talep
Eğitimler
BES Formu