Güvenlik

SERMAYE PİYASALARINDA GÜVENLİ YATIRIM

1) 30/12/2012’de yürürlüğe giren 6362 no’lu Sermaye Piyasası Kanunu’nun 82-86. maddelerine göre Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği tespit edilen yatırım kuruluşlarının, yatırımcı alacaklarını tazmin kararı alabilecektir. Her bir yatırımcı için 100.000 TL tazmin sınırı bulunmakta olup, bu tutar 01.01.2014 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Tazmin, hisse senedi, yatırım fonu, repo, nakit, bono teslim ve ödeme yükümlülüklerine yönelik olup, bankacılık mevzuatı uyarınca mevduat ve katılım fonları ile yatırım danışmanlığı ve piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlar tazmin kapsamında değildir. SPK'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile toplam tazmin tutarı 5 katına kadar arttırılabilecektir.

Detaylı bilgi için 82-86 no'lu maddeler.

OSMANLI MENKUL’DE GÜVENLİ YATIRIM

1) Müşterilerimiz, MKK tarafından kendilerine iletilen sicil ve şifreleri ile veya TC kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile menkul kıymetlerini 24 saat kontrol etme imkanına sahiptir. MKK sicil ve şifresi bulunmayan müşterilerimizin taleplerini Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Müşterilerimiz MKK sicil ve şifreleri ile MKK’nın e-cas uygulamasına kaydolarak, hesaplarından gerçekleşen tüm menkul kıymet çıkış işlemleri hakkında elektronik posta veya SMS ile bilgilendirme alabilirler. Şifre almak ve işlem yapmak için www.mkk.com.tr’ den e-cas yatırımcı bilgilendirme ve uyarı sistemine girebilirsiniz.

2) Osmanlı Menkul varlık ve portföy yönetimi müşterilerine Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden saklama hizmeti verebilmektedir. Müşterilerin tüm varlıkları Garanti Bankası ve Denizbank’ta saklanabilmekte, Osmanlı Menkul tarafından yatırım işlemleri gerçekleştirilirken, ilgili işlemlerin takas ve bakiyeleri banka nezdindeki hesaplarda varlık karşılığı varlık transferi yapılarak oluşmaktadır. Müşteri kendine ait şifre ve parola ile Denizbank ya da Garanti Bankası’ndaki hesaplarını görüntüleyebilmektedir.

3) Osmanlı Menkul 23.02.2012 yılında halka açılmış olup GİP pazarında işlem görmektedir. Osmanlı Menkul, bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmekte, tüm bilgi ve haberler şeffaf olarak yatırımcılar tarafından kurumsal internet sitesi ve KAP’ tan takip edilebilmektedir.