Pair Trade

Pair trade stratejisi bir hissede alım yaparken başka bir hissede ya da endekste satım yaparak alınan pozisyonu ifade eder. Pair trade analizi ile al/sat kullanılan pairlerin geçmiş performanslarını rakamsal ve grafiksel olarak inceleyebilir, getiriye göre sıralama yapabilir ve stratejileriniz bu verilere göre oluşturabilirsiniz.

Bu strateji ağırlıklı olarak piyasanın yönünden bağımsız hareket etmek isteyen ve belli varlıklarla ilgili ileriye yönelik beklentileri olan yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. 

Özellikler 
Pair Trade Karşılaştırma Araştırma Platformu; hisse endeks, banka hisseleri ve siz seçin şeklinde 3 ana bölümden oluşur.
Hisse endeks bölümünde pay vadeli kontratı olan hisselerin endekse göre getirisini günlük, aylık, yılbaşından bugüne ve son 12 aylık görebilirsiniz,
Banka hisseleri bölümünde her bir banka hissesinin diğer bir bankaya göre getirisini günlük, aylık, yılbaşından bugüne ve son 12 aylık görebilirsiniz,
Son bölümde ise seçeceğiniz bir hisse veya endeks ile başka bir hissenin performansını günlük, aylık, yılbaşından bugüne ve son 12 aylık görebilirsiniz,
Pair trade stratejisi ile bir hissede alım yaparken başka bir hissede ya da endeks kontratında satım yaparak getiri elde edebilir ya da korunma sağlayabilirsiniz,
Pair trade analizi ile en çok kullanılan pair trade stratejilerinin ya da kendi oluşturacağınız stratejilerin performanslarını rakamsal olarak ve grafik üzerinde görüntüleyebilir, yatırım kararlarınıza yön verebilirsiniz.


Nerelerden ulaşabilirsiniz? 

Pair Trade Araştırma Platformuna masaüstü ve web bazlı işlem platformlarımızdan ulaşabilirsiniz.