Pair Trade Analizleri ile Yatırım Kararlarınıza Doğru Yön Verebilirsiniz.

Osmanlı Yatırım’da yapabileceğiniz Pair Trade işlemleri için ayrı geliştirilmiş bir araştırma platformu bulunmaktadır. Bu platformda Pair Trade stratejilerinin geçmiş performanslarını rakamsal ve grafiksel olarak inceleyebilir, getiriye göre sıralama yapabilir ve seçeceğiniz stratejiye göre pozisyon alabilirsiniz.

Pair Trade stratejisini bir hissenin endeksle farklı yönde hareket edeceğini düşünüyorsanız ya da iki hissenin farklı yönlerde hareket edeceğini düşünüyorsanız kullanabilirsiniz. Hisselerin BIST 30, BIST BANKA VE BIST SINAİ endekslerindeki ağırlığını, yüzde ve puan olarak görüntüleyebilir, endeksle korelasyonunu gösteren beta rakamını görüntüleyebilirsiniz. Aktif Trader web işlem platformunda hisse analiz-pair trade kısmından Pair Trade karşılaştırma ve araştırma platformunu görüntüleyebilirsiniz.

Pair Trade stratejisi ile bir hissede alım yaparken başka bir hissede ya da endeks kontratında satım yaparak getiri elde edebilir ya da korunma sağlayabilirsiniz. Pair Trade analizi ile en çok kullanılan Pair Trade stratejilerinin ya da kendi oluşturacağınız stratejilerin performanslarını rakamsal olarak ve grafik üzerinde görüntüleyebilir, yatırım kararlarınıza yön verebilirsiniz.

Osmanlı Yatırım seçmeniz için nedenler
Osmanlı Yatırım’da Avantajları:
  • Hisse endeks bölümünde pay vadeli kontratı olan hisselerin endekse göre getirisini günlük, aylık, yılbaşından bugüne ve 12 aylık görebilirsiniz.
  • Hisse endeks korelasyonu sayfasında hisselerin beta katsayılarını ve dahil olduğu endekslere etkisini puan ve yüzde olarak görüntüleyebilirsiniz.
  • Banka hisseleri bölümünde her bir banka hissesinin performansı günlük, aylık, yılbaşından bugüne ve son 12 aylık görebilirsiniz.
  • Son bölümde ise seçeceğiniz bir hisse veya endeks ile başka bir hissenin performansını günlük, aylık, yılbaşından bugüne ve son 12 aylık görebilirsiniz.
Pair Trade
Osmanlı Yatırım’ın avantajlı dünyası sizi bekliyor!


Pair Trade nedir?
Pair Trade (ikili işlemler), korelasyonu yüksek iki finansal ürün arasında ortaya çıkan dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla, eş zamanlı şekilde göreceli olarak düşük performans göstermesi beklenen enstrümanın satılması ve daha iyi performans göstermesi beklenen enstrümanın alınması ile uygulanan bir alım/satım stratejisidir. Bir başka ifade ile Pair Trade işlemleri piyasanın yönünden bağımsız olarak alternatif bir getiri imkânı sağlamaktadır.
Pair Trade araştırma ekranına nasıl ulaşabilirim?
Osmanlı Yatırım web işlem platformlarından ulaşabilirsiniz.
Pair Trade ekranı ücretli midir?
Pair Trade araştırma ekranı Osmanlı Yatırım’da hesabı bulunan yatırımcılar için ücretsizdir.
Korelasyon nedir?
Korelasyon, iki A ve B değişkeni arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirtir. Genel kullanımda korelasyon, bağımsızlık durumundan ne kadar uzaklaşıldığını gösterir.
Korelasyon–1 ile +1 arasında değişir.
Korelasyon pozitif bir değer taşıyorsa A ve B arasında aynı yönde; negatif bir değer taşıyorsa ters yönde bir ilişki vardır.
Korelasyon sıfır değerini taşıyorsa değişkenler arasında ilişki yoktur.
Korelasyon –1 ve +1’e yaklaştıkça ilişkinin gücü artar.
Beta nedir?
Beta katsayısı bir hissenin dahil olduğu endeksle korelasyonunu gösterir. Pozitif değerler endeksle aynı yönde hareketi gösterirken, negatif değerler ise hissenin endekse ters yönde hareket ettiğini gösterir. 1’in üstünde değerler hissedeki fiyat hareketliliğinin endeksin genelinin ortalamasından daha yüksek olduğunu gösterir. Bu değer hissenin tarihsel performansı baz alınarak hesaplanır. Gelecekteki performans geçmiş performanstan farklılık gösterebilir.
Beta Katsayısı (β);
β= 1 ise hissenin hareketinin endeksle aynı yönde olduğunu ve ortalama risk taşıdığını ifade eder.
β> 1 ise hissenin hareketinin endeksten daha hızlı olduğunu ve daha riskli, yüksek volatilite olduğunu ifade eder.
Β <1 ise hissenin hareketinin endeksten daha yavaş olduğunu ve az riskli, düşük volatilite olduğunu ifade eder.
Görüntülü Hesap Aç
Hesap Aç
Bülten Talep
Eğitimler
BES Formu