Faizli Ürünler

Mevduata Alternatif (Faizli) Yatırım Ürünleri

Faiz getirisi sunan ürün olarak çoğumuz mevduatı biliriz.

İçinde faiz getirisi barındıran yatırım fonları ile hazine/şirket bono tahvilleri de faiz getirisi sunar ve mevduata alternatif ürün olarak yatırım portföylerinde yer alabilir.

Mevduata göre avantajları:
Vergi avantajından dolayı ekstra gelir: Yatırım fonları ile hazine/şirket bono/tahvillerinde stopaj oranı %10 iken mevduatta %15’tir. . %15-%20 arası faizin olduğu ortamlarda stopaj avantajının yıllık getirisi %0,7 ile %1 arasında olur. Ayrıca mevduatta stopaj, aylık mevduat dönüşlerde kesilmekte iken, fon ve bonolarda fon satışlarında ve itfalarda olması nedeni ile gecikmeli ödenmektedir, bu gecikme nedeni ile geciken stopaja da getiri sağlarsınız. Küçük tutarlara yüksek getiri: Mevduatta kısmi bozum yapıldığı zaman getiri kaybı olur, ayrıca tutara göre mevduat fiyatlaması yapılır. Bu yüzden de genellikle düşük meblağlara düşük faiz oranı alınır. , Yatırım fonları ve bono/tahvillerde ilk yatırımın faizi bozulmadan kısmi satış imkanı vardır. Küçük tutarlara da aynı koşullarda getiri sağlanır.

Faizli yatırım ürünleri:
Öneri: Yatırım portföyünüzü oluştururken farklı kurumların yönettiği fonları, farklı ihraççıların bono/tahvillerini ve farklı vade seçeneklerini kullanmayı ihmal etmeyin.

Para piyasası fonları
Para piyasası fonları yatırımcılar açısından en çok ilgi çeken yatırım ürünleridir. SPK mevzuatına göre bu fonların varlıkların yarısını banka mevduatına yatırım yapması gerekmektedir, fonların yönetim ücreti de SPK tarafından düşük tutulmuştur. Yatırım yaptığı varlıkların ortalama vadesi 45 gün olma zorunluluğu vardır.

Kısa vadeli bono fonlar
Kısa vadeli borçlanma araçları fonları, SPK tarafından 3 aydan daha kısa vadeli faizli bono ve para piyasası ürünlerine yatırım yapmaktadır. Repo, Takasbank para piyasası, kısa vadeli hazine bonosu ve şirket bonolarına yatırım yapmaktalar.

Şirket Bono Fonları
Bu fonların, yatırımlarının %80’ini banka ve diğer şirketlerin bonolarına yatırım yapmaları zorunludur. Vade ve faiz kısıtlaması yoktur, bundan dolayı yatırımcıların yatırım yapacakları şirket bono fonlarını seçerken geçmiş performanslarını detay incelemeleri tavsiye edilir.

Hazine bonoları/Şirket Bonoları
Hazine/Şirket bonoları faizli ürünlerin en hacimli olanıdır. Vadeye kadar beklenildiğinde yatırım yapıldığı zamanki faiz getirisini alabilirsiniz. Hazine bonoları bireysel yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilirken banka ve şirket bonoları yatırımcıların risk ve vade tercihlerine göre daha yüksek getiri nedeni ile bireysel yatırımcılar tarafından ilgi görmektedir. Şirket bonolarının geri satımlarında alış satış fiyat farkı oluşur, bu yüzden vadeye kadar tutulması önerilir..

Faiz getirisini seven yatırımcılarımız www.yatirimdirekt.com dan tahvil ve fon piyasalarını takip edebilirler.

Youtube kanalımızdan YatırımdirektTV’yi de izlemeyi unutmayın